برنامه نویسی و علوم رایانه

دانستنی های خرید از تایلند

دانستنی های خرید از تایلندبرای این که از سفرتان به کشور تایلند لذت ببرید در این جا لازم دانستیم چند توصیه ضروری درباره دانستنی های خرید، اطلاعات مهم، نحو، دریافت میلع مالیات بر ارزش افزوده VAT را در هنگام خروج از کشور یادآوری کنیم.

22 تیر 1398