خبرنگاران فروش پایتخت در مدیریت گذشته شهری سالانه 10 هزار میلیارد تومان سود داشت

به گزارش تور ارمنستان ارزان، تهران- خبرنگاران- رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: شهر فروشی در مدیریت شهری گذشته سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان سود داشته و این اقدام به یک درد برای پایتخت تبدیل شده است.

خبرنگاران فروش پایتخت در مدیریت گذشته شهری سالانه 10 هزار میلیارد تومان سود داشت

به گزارش خبرنگاران، محمد جواد حق شناس روز سه شنبه در دویست و شصت و دومین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود بیان کرد: طرح جامع تهران ری و شمیران به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و برای همه مراجع قضایی و شهرداری ها الزام آور بوده و خواهد بود، در حالی که از سال 1369 شهرهای تهران ری و شمیران میراث دار طرح های ویرانگر شهر فروشی شده بودند، وزیران عضو این شورا در دولت های نهم و دهم و در یک همکاری تنگاتنگ با شهرداری تهران باز هم الزامات بدیهی و مقررات شهرسازی پایتخت را نادیده دریافتد و در تصمیمات خود باب فروش گسترده شهرفروشی را گگرددند.

وی تاکید نمود: اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در اواخر دهه 80 بجای متوقف ساختن فرایند ویران گر تراکم فروشی در شهر تهران، در طرح تفصیلی سال 1391 بدون توجه به آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی و استلزامات ایمنی و مدیریت بحران ها و حوادث غیر مترقبه به بهانه احتیاج به تامین مسکن و در اصل با هدف کسب درآمد، سقف تراکم های ساختمانی را به گونه ای فاجعه آمیز افزایش دادند.

حق شناس ادامه داد: این فرایند برای شهرداری وقت فرصت مناسبی ایجاد نموده بود تا با تکیه بر مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی چوب حراج به زمین و آسمان شهر زده و به گواه آمار سالانه با دریافت بیش از 10هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از تراکم فروشی به ساخت و سازها و مگاپروژه های آنچنانی بپردازد که امروز دردی از شهر ما تهران است و نمونه آن ساخت پل صدر با هزینه ای نجومی و کارکردی غیر قابل قبول است.

شهر فروشی آثار فاجعه ای باری داشته است

وی با بیان اینکه این شهر فروشی تاریخی آثار فاجعه باری داشت اضافه نمود: افزایش شدید جمعیت پذیری شهر برخلاف طرح جامع، رشد سرسام آور بهای زمین و مسکن در تهران و اطراف آن و فاصله دریافت بخش ضعیف و احتیاجمند مسکن با آرزوی داشتن مسکن برخلاف عدالت اجتماعی، تخریب باغات برخلاف محیط زیست، تغییر غیرقانونی کاربری های اراضی، رشد تصاعدی آلودگی هوا و آب، تشدید ترافیک های سنگین، بهم ریختن بافت های اجتماعی و فرهنگی محلات، گسترش بزه کاری و تخریب و آسیب های متنوع اجتماعی، تخریب های برگشت ناپذیر محیط زیست و البته انفجار فساد در این حوزه از جمله دستاوردهای این تراکم فروشی بود.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید نمود: در یک نگاه راهبردی اقداماتی از این دست در دراز مدت جامعه را چنان دچار تناقض ها و بی عدالتی ها و بی ثباتی ها می نماید که چیزی از ارزش ها و منابع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی باقی نمی گذارد و چه بسا پیامدهای این رویکرد خطرناک در آینده ای نه چندان دور به بحرانهای سیاسی و امنیتی برای شهرمان و کشور تبدیل گردد.

به گفته وی، خوشبختانه در هفته های اخیر شاهد بودیم که رویکرد مخرب طرح تفصیلی و تراکم فروشی در دستور کار دولت مستقر هم قرار گرفته است.

حق شناسی در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود گفت: پس از اعتراض و هشدارهای بیش از نیمی از اعضای محترم شورای شهر درباره قانون شکنی های آشکار دولت در خصوص ملک جماران، دولت تدبیر و قانون بجای توجه به دغدغه قانونی شورای شهر و رعایت طرح جامع و مقررات و مصلحت شهر، در یک گرو کشی و زورگویی آشکار و عجیب با همکاری بعضی اعضاء شورای عالی شهرسازی اقدام به تصویب مجوز بلند مرتبه سازی در محله جماران نموده که نتیجه بدیهی و تبعی این اقدام تسری این مجوز به 36 محله و محدوده دیگر تهران است که شرایط مشابه جماران را دارد.

وی تاکید نمود: جای تاسف دارد که مراجع نظارتی و قضایی به عنوان مدعی العموم نیز در برابراین اقدام عجیب سکوت اختیار نموده است و صدا و سیما نیز ترجیح داده است تا چندان ورود جدی در این موضوع نداشته باشند.

این عضو شورای شهر تهران اضافه نمود: تصمیماتی که منجر به تغییر شکل فضای شهری بر پایه ثروت و نفوذ صاحبان قدرت باشد خلاف عقل و منطق، احکام شرع و قانون اساسی و در تضاد با عدالت و بسیار زیان بار است و منافع عمومی را تهدید می نماید، رقابت در خرید قانون شهر، تمام تمهیدات طراحان شهری را بی فایده می نماید و نظریه شهرسازی وحشی را عینیت می بخشد و حقوق شهفرایندی شهفرایندان قانون پذیر در نتیجه اقدامات تبعیض آمیز تراکم فروشی تضییع می گردد.

وی خطاب به مردم تهران گفت: ما به عنوان شهفرایندان این شهر باید بدانیم که صرف برخورداری از ساختمانها و اتوبان های عظیم، منجر به توسعه یافتگی نشده است و نمی گردد، شهرسازی و عمران شهری به عنوان یکی از حوزه های مأموریتیِ چندگانه شهرداری، مقوله ای گسسته از سایر حوزه های آن از قبیل محیط زیست، خدمات، اقتصاد و فرهنگ و اجتماع شهری نیست و چنانچه شهرداری، رابطه ای دو سویه و متقابل میان این حوزه های مأموریتی قائل نگردد، عمران شهری نمی تواند در راستای رسالت اصلی مدیریت شهری یعنی تأمین و ارتقای معیارهای کیفیت زندگی شهفرایندان و رضایت ایشان به درستی عمل کند.

حق شناس تاکید نمود: ما باید این سوال را از خود بپرسیم که شهرداری تهران در دوره های فعالیتی خود بر چه اساسی به طراحی و اجرای پروژهای عمرانیِ عظیم مقیاس اقدام نموده است و شهرداری تهران بر چه اساسی اقدام بارگزاری های انبوه و به فروش تغییر کاربری ها در مناطق شهری نموده است؟

به گفته وی، آیا شهرداری پیش از اجرای پروژه هایی مانند عظیمراه طبقاتی صدر، عظیمراه امام علی، تونل نیایش و تونل توحید، مطالعه ای در خصوص اینکه افزایش متراژ عظیمراه های درون شهری تهران چه اثری بر کیفیت زیست محیطی این شهر و جان شهفرایندان می گذارد، انجام داده و آیا آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادی این شهر فروشی ها و ساخت و سازها مطالعه و پیش بینی شده است؟ اگر شده است پس چرا تا این حد مسائل و مسائل پیچیده و غامض گریبان و راه تنفس و زندگی مردم را گرفته است؟

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: باید این سوال را از خود بپرسیم که چطور می گردد در یک دوره شهرداری، از دل ساختمان های 3 یا 4 طبقه، یک مرتبه صدها برج 10 طبقه و بیشتر سر بلند می نماید و در دوره مدیریتی دیگر به گونه ای کاملا متفاوت عمل می گردد و آیا مدیریت شهری تهران مجاز است یک هدف صحیح را از راهی ناصحیح محقق کند؟ آیا اجازه داریم گسترش حمل و نقل عمومی را به وسیله تأمین اقتصادی ناپایدار و به قیمت فروش عمودی و افقی شهر و تغییر کاربری اراضی شهری بدست آوریم؟

وی همچنین در خطاب به اصحاب رسانه گفت: دوره پنجم از مدیریت شهری تهران مفتخر است که سهم منابع درآمدی ناپایدار و واگذاری دارایی های سرمایه ای شهر را به گواه آمار، از 49 درصد از کل منابع بودجه شهرداری در سال 95، به 39 درصد در سال 99 کاهش داده است.

به گفته حق شناس، این مهم، بی شک یکی از دستآورد های ستایش برانگیز مدیریت شهری پایتخت در دوره پنجم است که اقرار می کنم به درستی برای شهفرایندان تبیین نشده است. شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران توانسته اند در طول 3 سال و نیم گذشته، سهم منابع حاصل از تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی که مهمترین اقلام درآمدی ناپایدار شهری هستند را از حدود ده درصد کاهش دهند که حرکتی ارزشمند و ضروری بوده اما بسنده و کافی نیست و امید و انتظار اکید دارم که شهرداری تهران با جدیت و اولویت در لایحه بودجه سال 1400 و با ادامه فرایند مثبت کنونی، سهم این دو قلم درآمدی را به زیر 20درصد از کل منابع بودجه کاهش دهد تا بتوانیم بر عهدی که با مردم بسته ایم پایدار بمانیم و هر آنچه در توان داریم، برای توسعه زیست محور به کار بگیریم.

وی ابراز امیدواری کرد که سکاندارن تهران در مدیریت شهری، بر ریلِ اصلاح شده و رو به اصلاح توسعه پایتخت بر اساس شاخص های پایداری فرهنگی و اجتماعی و محیط زیستی پایدار بماند.

حق شناس در بخش پایانی این نطق بیان کرد که متاسفانه و با توجه به تذکر اعضای شورای شهر تهران عدم حذف محدودیت ارتفاعی محله جماران شنیده شده است، مدیران شهرداری تهران با مدیران شورای عالی شهرسازی و معماری و مسئولان نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با رویکرد مغایر نظرات شورای شهر و مفاد طرح تفصیلی مبتنی بر صیانت از بافت قدیمی و سنتی جماران برگزار نموده اند که لازم می دانم تذکر شدید خود را به این رویه انفعالی اعلام و پیگیری حقوق مردم و حقوق شهر را از ایشان مطالبه کنم.

منبع: ایرنا
انتشار: 22 بهمن 1399 بروزرسانی: 22 بهمن 1399 گردآورنده: armeniaro.ir شناسه مطلب: 1774

به "خبرنگاران فروش پایتخت در مدیریت گذشته شهری سالانه 10 هزار میلیارد تومان سود داشت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران فروش پایتخت در مدیریت گذشته شهری سالانه 10 هزار میلیارد تومان سود داشت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید