خطر ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها برای شهر تهران

به گزارش تور ارمنستان ارزان، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: یکی از عوامل مهم در ایجاد سیل، ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل و خارج از شهر است.

خطر ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها برای شهر تهران

به گزارش خبرنگاران و بنابر اعلام سایت شهر، دستورالعمل اقدامات نگهداشت شهر در فصول پاییز و زمستان 1400 شهرداری تهران تهیه و به شهردار تهران تقدیم شده است. پس از دستور شهردار تهران این دستورالعمل به منطقه ها 22گانه ابلاغ خواهد شد. اصغر عطایی، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران درباره جزئیات این دستورالعمل تاکید کرد: این دستورالعمل در راستای اهمیت مدیریت جامع و یکپارچه سیلاب های شهری تهیه و تدوین شده است. در مدیریت سیلاب های شهری نمی توان به صورت جزیره ای عمل کرد و حتما باید مدیریت جامعی وجود داشته باشد تا همه از آن تبعیت کرده و شهر به صورت یکپارچه عمل کنند.

مدیریت یکپارچه سیلاب های شهر تهران

او با اشاره به این که آب های سطحی و کانال های منطقه ها 22گانه با هم ارتباط دارند، اضافه کرد: کانال ها از شمالی ترین نقطه شهر تا جنوبی ترین نقطه ادامه دارند. در حال حاضر نزدیک به 550 کیلومتر کانال اصلی، کانال های روباز، روبسته و مسیل در تهران وجود دارد که از منطقه ها عبور می کند. بنابراین باید نگاه مدیریتی بالادستی وجود داشته باشد تا مدیریت این کانال ها به صورت یکپارچه دیده شوند.

عطایی درباره نگهداشت کانال ها، گفت: نگهداشت کانال ها دو بخش دارد؛ بخش اول از لحاظ فنی و ابنیه ای و در بخش دوم از جنبه نظافت، لایروبی و رسوب برداری است.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران درباره دستورالعمل نگهداشت شهر در فصول سرد، تاکید کرد: این دستورالعمل بر برطرف خطر نقاط خطرپذیر و بحرانی تاکید داشته است. راستا کانال ها بر اثر توسعه شهر در طول دهه های گذشته راستا کانال ها تغییر پیدا کرده و نقاط خطرپذیری را به وجود آورده است. خطرات این نقاط بحرانی باید مرحله به مرحله برطرف شود و ایمن سازی مقاطع ناایمن شبکه، انجام می شود و از سال گذشته تعداد زیادی از این نقاط پرخطر سنوات قبل، برطرف خطر شده اند.

عطایی با اشاره به کنترل تجهیزات شبکه، گفت: شبکه مدیریت سیلاب ها نیاز به تجهیزات مختلفی مانند موتور برق، شفت، منهول و... از سوی دیگر ایمنی شبکه، کنترل سامانه های زه کشی، اطمینان از جریان آب در سازه و... دارد.

برطرف نواقص با طرح های اضطراری

او با بیان این که لایروبی و رسوب برداری جریان های واریزه ای هم حائز اهمیت است، اضافه کرد: بارش در بالادست، رسوبات و واریزه هایی را با خود به همراه دارد و در مجاری مسیل ها و کانال ها و نقاط حساس آبگیر ته نشین می شوند. اگر لایروبی این رسوبات پیگیری نشود، انسداد در کانال ها را به وجود می آورد.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه گفت: طرح های اضطراری را برای برطرف نقاط آبگیر براساس اولویت بندی هایی مانند خطرپذیری و نقاط حساس به ویژه جاهایی مانند مترو و... اجرا شده و مسائل برخی نقاط اصلاح شده، نقاط دیگری در حال برطرف نواقص و ایرادهاست.

او با اشاره به همراهی و همکاری مردم تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار مجدد آبگرفتی از گزارش های مردمی به 137 هم استفاده شده است. از سوی دیگر معاونت ترافیک هم گزارش هایی ارائه کرده که به منطقه ها شهرداری ارجاع دادیم تا اصلاح شوند.

عطایی با بیان این که منطقه ها شهرداری ملزم به داشتن یک برنامه جامع هستند، گفت: منطقه ها باید برنامه کاملی برای عملیات سیلاب های شهری داشته باشند و اقدامات و تدابیر قبل، حین و پس از بارش در آن مشخص شود. از سوی دیگر از منطقه ها خواستیم ستادهای اجرایی را تشکیل دهند، تا شرح وظایف 124 ناحیه شهرداری را تبیین و مشخص کند. از سوی دیگر در زمان بارش معاونت های مختلف در شهرداری، شهردار ناحیه و عامل ذیربط باید در منطقه ها حضور میدانی موثر داشته و به صورت مستمر منطقه را کنترل کنند. اگر در این کنترل های مستمر آبگرفتگی وجود دارد به فوریت برطرف شود تا در بارش های بعدی تکرار نشود.

استفاده از امکانات دیگر سازمان های شهرداری

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به تجهیز کردن نواحی در راستای آمادگی شهر گفت: علاوه بر تجهیزات گذشته، دو موتور پمپ به هر ناحیه داده شده تا در حین آبگرفتگی به صورت مستقل عمل کنند. به زودی ارابه ای در اختیار هر ناحیه قرار می گیرد که در آن موتور برق، موتور پمپ، اره برقی و امکانات دیگری وجود دارد.

او در ادامه اضافه کرد: شناسایی نقاط حساس مورد توجه شهرداری در دستورالعمل نگهداشت شهر در فصول پاییز و زمستان بوده و باید در زمان بارش عوامل ثابت با کلیه تجهیزات و امکانات در این نقاط آماده باشند.

عطایی با اشاره به استفاده از امکانات دیگر سازمان های شهرداری تاکید کرد: در تمام نواحی شهرداری امکاناتی در اختیار شهربانان قرار گرفته است که می توان از این تجهیزات در زمان بارش استفاده کرد. از سوی دیگر سازمان آتش نشانی هم دارای پتانسیل و امکان زیادی است که می توان در زمان بارش به حالت آماده باش قرار گیرند. همچنین از امکانات سازمان پیشگیری مدیریت بحران مانند، موتور برق، موتور آبکش و... می توان در زمان بارش استفاده کرد.

نقاط پرخطر تهران در اولویت

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با بیان این که علاوه بر بیشتر از 500 کیلومتر کانال اصلی، 10هزار کیلومتر انهار فرعی و مویرگی در سطح شهر وجود دارد، گفت: این انهار فرعی باید روزانه تمیز شوند. پیمانکاران خدمات شهری وظیفه رفت و روب نهرها به صورت روزانه را به عهده دارند. منطقه ها و نواحی باید از ورود مواد دورریز، ریختن زباله های ساختمانی و عمرانی در نهرها پیشگیری کنند تا این نهرها دچار انسداد نشود و تنظیف شبکه شهری به کانال های اصلی و فرعی را رعایت کنند. روی آب های سطحی، کانال ها، مسیل ها و روددره ها کنترل شود.

عطایی در تشریح نقاط پرخطر تهران گفت: بخشی از نقاط پرخطر تهران کاملا مشهود بود و در سنوات گذشته در دچار مشکل می شد. این نقاط پرخطر اولویت بندی شد و سال های گذشته تا به امروز نیروهای فنی و عمران به برطرف خطر این نقاط پرداخته اند. مسائل تعدادی از این نقاط پرخطر برطرف شده و مسائل فنی و عمرانی نقاط دیگری در حال اصلاح است.

او اضافه کرد: پیمانکاران معمولا در طول سال به صورت مستمر کانال ها و مسیل ها را پایش و در صورت نیاز لایروبی می کنند. طرح های پایش در تمام سال اجرا و در اجرای طرح های اضطراری و جهادی برطرف ایرادات فنی و لایروبی کانال ها و مسیل های اصلی را در دستور کار قرار می گیرد.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با بیان این که در شهرهای بزرگ به دلیل انسداد نهرهای فرعی سیل به وجود نمی آید، گفت: سیل با انسداد مسیل های اصلی و رودخانه ها ایجاد می شود. اما نهرهای فرعی هم باید تمیز شوند چرا که ممکن است آبگرفتگی شده و تردد شهروندان را با مشکل روبرو کند. کنترل و تمیزی نهرهای مویرگی و فرعی جزو قرارداد پیمانکاران خدمات شهری منطقه ها است و پیمانکاران موظف هستند از ورود پسماند در اثر بارش به کانال های اصلی پیشگیری کنند. لایروبی و خارج کردن پسماند ساختمانی و عمرانی همچنین دورریزها از کانال های اصلی کار بسیار سختی است، چرا که بسیاری از این کانال ها دفنی بوده و عوامل کارگری به سختی دورریزها را از این کانال ها خارج می کنند.

خطری که از حریم رودها به سمت تهران می آید

عطایی با بیان این که در سنوات گذشته در راستا یا حریم رودخانه ها ساخت و ساز شده است، تاکید کرد: به دلیل اینکه رودخانه ها در محدوده شهری و شهرداری نیستند لایروبی آنها در حیطه وظایف شهرداری نیست. اما همین رودخانه ها می تواند خطری برای شهر باشند. سیل چند سال پیش تهران که باعث کشته شدن یا مفقود شدن برخی شهروندان شد، به دلیل ساخت و سازها در حریم رودخانه ها بود.

او درباره ساخت و ساز در حریم ها، اضافه کرد: وجود معارضین و ابنیه ها و ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه ها خطرساز است. متاسفانه بیشتر این ساخت و سازها خارج از شهر است اما بارش آنها را تخریب کرده و وارد شهر می کند که باعث انسداد کانال های اصلی و خطرآفرین می شود. یکی از عوامل مهم در ایجاد سیل، ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل و خارج از شهر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 8 آبان 1400 بروزرسانی: 8 آبان 1400 گردآورنده: armeniaro.ir شناسه مطلب: 2188

به "خطر ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها برای شهر تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خطر ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها برای شهر تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید